برای پیدا کردن ریشه های معادله مقادیر خواسته شده و علامت های مثبت و منفی را با کلیک بر روی آنها تعیین کنید:==============> x2 + x + .... = 0


a : b : c :

حالا یه نگاهی هم به سورس بندازین بد نیست! این سورس هام فقط برای یادگیری الگوریتمه ! البته برای خودم فقط تمرین !
[ Designed By Ehsan Abafat ]